PROJELERİMİZ

ACOS (Anovel Cost Optimization Software)

ACOS, Döküm ergitme işleminde size en ucuz ergitme reçetesini saniyeler içinde hazırlayan, ergitme maliyetlerinizi optimize etmek için tasarlanmış Web Tabanlı Yazılım Programıdır. ACOS, Mevcut ferro alyajlarınızı, hurdalarınızı ve geri dönüşüm ürünlerinizin tamamını dikkate alarak size mümkün olan en ucuz Ergitme Reçetesini sunar. Hazırladığınız kazançlı reçetelerinizi kayıt eder ve yeniden ulaşmanıza imkan sağlar. İstediğiniz element oranlarına göre ergitme reçetesi hazırlandığı için, ocağa yeniden ekleme yapmazsınız yada ilave miktarınız minimum düzeyde kalır. Böylece yüksek sıcaklıktaki döküm ocağınızı soğutmaz, enerjiden ve zamandan kazanırsınız. Ayrıca ocak refrakter ömrünüzde uzayacaktır. Ergitme süreniz kısaldığı için, mesai saatleri içinde daha fazla ocak alabilirsiniz ve böylece ergitme kapasiteniz de artar. Ergitme işleminde element oranlarınızı çok daha dar bir aralıkta tutarak malzeme kalitenizi standartlaştırabilirsiniz. Ocak ergitme raporunu ve diğer ek maliyet kalemlerinizin de dahil olduğu maliyet raporunuz otomatik olarak hazırlanır ve kaydedilir. İsterseniz raporlarınızı basılı olarak alabilirsiniz veya istenilen mail adreslerine bilgi olarak iletebilirsiniz. ACOS mobil erişim imkanı sunar. Böylece programa uzaktan erişim sağlayarak yapılan reçetelerinizi kontrol eder güncellemeler yapabilirsiniz.

Minimum Maliyetle Üretim

Tasarruf odaklı yazılım ve otomasyon ürünlerimizle üretirken kazanır , mümkün olan en düşük maliyetle üretimlerinizi gerçekleştirirsiniz.

Çalışma Kalitesi

Üretim süreçlerinizi kontrol altında tutarak ve ölçerek çalışma kalitenizi artırırsınız.

Kalite Standartı

Kalite standartınızı yükselterek, fire oranlarınızı düşürürsünüz. Ürünlerinize rekabetçi fiyatlar vererek pazar payınızı artırırsınız.

Sektörel Çözümler

Demir Çelik ve Demir dışı üretim sektörlerinde Optimizasyon Yazılımları, Otomasyon, Ar-Ge, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimizle, firmalarınıza sağladığımız özel çözümlerden yararlanarak artan rekabet koşullarında bir adım öne geçebilirsiniz.

HAKKIMIZDA

Ne Ürettİğİniz Değİl, Nasıl Ürettİğİnİz Önemlİdİr

HAKKIMIZDA

Anovel yazılım Teknoloji geliştirme bölgesinde kurulmuş olan, Endüstriyel işletmeler için yazılım, otomasyon, Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir teknoloji firmasıdır. Anovel , geliştirdiği yazılım, otomasyon projeleri ile işletmelerin üretim maliyetlerini düşürerek kalite standartlarını artırırken, katma değeri yüksek üstün özellikli teknolojik malzeme projeleri yanında verdiği Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle artan rekabet koşullarında işletmelere çok önemli avantajlar sağlar.

İLETİŞİM

Mİsyon, Vİzyon, Stratejİ

Kalİte Tesadüf Değİldİr Yoğun Bİr Gayretİn SonucudurVİzyonumuz

Milli yazılımlarımız ve ArGe gücümüz ile Dünyada ve Türkiye’de söz sahibi olan, ülkemizin dünya ile endüstriyel entegrasyonuna öncülük eden, katma değer üreten firmalar arasında yerimizi almaktırMİsyonumuz

Türkiye'de ve dünyada belirli hammaddeleri kullanarak ürün ortaya çıkaran tüm endüstri firmalarında fayda temelli milli yazılım ve ArGe ürünlerimizin kullanılmasını sağlamak. Hammadde, enerji ve zaman tasarrufu ile firmaların rekabet gücünü artırmak.